Πιστοποιήσεις

espa

RoHS and WEEE Directives

Huayi ISO 14001:2015

Huayi ISO 9001:2015

Huayi CPR Declaration of Incorporation Machinery Directive

Eurovent Certified Performance

CE Frigabohn

ISO Frigabohn